Snovi - Osnovne informacije o snovima

U ovom tekstu pružamo vam osnovne informacije o snovima. Uopšteno ćete saznati šta su to snovi, kako nastaju, neke od tipova snova i sl. Sve ove pojmove još ćemo detaljno razraditi u zasebnim člancima za one koje vole da znaju više. Snove posmatramo sa naučne strane za razliku od narodskog tumačenja koje često graniči sa sujevjerjem.

Definicija snova

Snovi su nizovi slika, ideja, emocija i doživljaja koji se javljaju u našoj svijesti, a bez naše volje. Snovi se javljaju u određenim fazama spavanja. Njihovo značenje i svrha nisu do kraja razjašnjeni iako su već dugo popularna tema u mnogim oblastima – počevši od filozofije, religije, psihologije, medicine pa sve do otkrića REM faze (Rapid Eye Movement tj faza), što je dakle faza spavanja u kojoj se javljaju snovi. Oneirologija je specifična grana koja izučava samo snove.

Nastanak snova

Snovi nastaju u REM fazi spavanja. U ovoj fazi je mozak toliko aktivan da nam se čini kao da smo budni, a i laici bi ovu fazu mogli lako prepoznati i to po stalnom pomjeranju očnih jabučica spavača. Naravno, snovi se mogu javiti i tokom drugih faza spavanja, ali takvi snovi su manje upečatljivi i obično se potpuno zaboravljaju.

Trajanje i sadržaj snova

Snovi mogu trajati od nekoliko sekundi, do 20ak minuta! Veća je šansa da upamtite svoj san ako se probudite tokom REM faze. Snovi su veza sa čovjekovom podsviješću. Njihov sadržaj može varirati od prosječnih, svakodnevnih do nevjerovatnih i veoma bizarnih doživljaja. Nekada su snovi zaslužni za neku kreativnu ideju, inspiraciju ili rješenje na neki problem. Spavač (snivač) obično nije svjestan sebe u snovima iako mu san djeluje kao realnost. Sadržaj snova varira koliko i ljudska imaginacija, pa se stoga javljaju kao uzbudljivi, zastrašujući, melanholični, avanturistički, seksualni i brojni drugi sadržaji.

Značenje snova

Ljudi su od pamtivijeka ispitivali značenje snova, a prvi nađeni zapisi tumačenja snova stari su preko 7000 godina! Prvi potiču iz Mezopotamije, jedne od najranijih poznatih civilizacija na svijetu. Tada se svijet snova smatrao produžetkom realnosti. U antičko doba, stari Grci i Rimljani tumačili su snove kroz prizmu religije i vjerovanja da su snovi poruke od bogova ili podzemnog svijeta mrtvih. Ljudi su se tada oslanjali na snove kada su tražili rješenje ili kada su trebali donijeti neke odluke u životu. Takođe se vjerovalo da su snovi predskazanja ili bar upozorenja na stvari koje će se desiti u bliskoj ili daljoj budućnosti. Vremenom, ljudi su uočili i psihološku stranu snova: a) snovi su reakcija na procese našeg nervnog sistema dok spavamo, ili su b) odraz našeg podsvjesnog života. Trebamo biti svjesni da se i danas neki ljudi još uvijek čvrsto drže za neka od ovih tumačenja.

Sigmund Frojd i Interpretacija (tumačenje snova) snova

Najpopularniji i najuticajniji tumač snova bio je austrijski neurolog Sigmun Frojd, popularan i po svojoj teoriji seksualnog nagona koji je nazvao libidom, u okviru svoje psihoanalitičke teorije. Frojd je napisao obimnu studiju “Interpetacija snova” u kojoj snove definiše kao manifestacije naših najdubljih želja i anksioznosti. On smatra da, dok spavamo, snovi otkrivaju naša potisnuta sjećanja i opsesije iz djetinjstva. On je napravio i psihološku tehniku interpretacije snova pomoću koje se otkrivaju pojavni odnosno manifestni i skriveni odnosno latentni sadržaji snova, a veza između jednih i drugih se odvija putem simbola koji se dijele na individualne (simboli koji imaju različita značenja za različite ljude) i zajedničke (simboli koji imaju isto značenje za sve ljude). Tako je nastala i serija priručnika za tumačenje i razumijevanje simbola i motiva koji se javljaju u našim snovima.

Sanovnik - Tumačenja snova

Copyright © 2011 sanjati.com. Zabranjeno kopiranje i bilo kakva distribucija materijala sa sanjati.com. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti - Privacy Policy