Snovi kao simboli i njihovo prevođenje

Dokazano je da žene više sanjaju u odnosu na muškarce, odrasli u odnosu na djecu, i da u prosjeku čovjek u životu sanja oko četiri do pet godina. Snovi su dio našeg života, i u njima veoma često pronalazimo simbole kao znakove za razumijevanje situacija i postupaka u životu. Iz tog razloga neophodno je simbole u snovima prevoditi i na taj način u njima pronalaziti ključ za razumijevanje. Snovi mogu da se tumače na različitim aspektima čovjekovog bića:

  1. Univerzalni, opšti ili arhetipski – snovi koji su jednaki za sve ljude, bez obzira na nacionalnu, socijalnu, religijsku pripadnost, i sl.
  2. Kulturološki ili porodični - tumačenje snova za određenu grupu ljudi sa istim ili sličnim porijeklom, stilom i načinom života, običajima i tradicijom, vjerovanjima, životnim okolnostima i sl.
  3. Individualni aspekt – tumačenje u skladu sa životnim iskustvom pojedinca, njegovim ambicijima, željama i strahovima, odrastanjem, i sl.

Svi simboli koji se javljaju u snovima mogu da budu mnogoznačni u skladu sa navedenim, pa je s toga prevod simbola kao stvarnih znakova u stvarnosti postupak pri kojem treba biti oprezan u tumačenju. Oni pomažu da se shvate dublji slojevi života, da se pronađu smjernice, ili jednostavno pomažu u shvatanju određenih proživljenih/neproživljenih situacija u prošlosti, sadašnjosti, ili onih koji tek treba da se dese u budućnosti.

Da bi tumačenje i prevođenje snova bilo što preciznije, detaljnije i potpunije, u obzir treba uzeti sve elemente, detalje, uslove, itd. Površno opisan san kao rezultat može dobiti i površno tumačenje uzeto iz konteksta, pa njegov značaj može biti minimalan ili nikakav. Čovjek najčešće sanja ono što se vezuje za ključne sfere njegovog života, kao što su ljubav, djeca, posao, uspjeh, prijatelji i slično. Neophodno je posvetiti se centralnim simbolima iz sna, a onda u njihovom prevođenju i tumačenju, u obzir uzimati sve ostale pojedinosti, koje veoma često mogu da se dopune i racionalnim asocijacama onoga ko sanja i čiji snovi se tumače.

Postoje simboli kao arhetipski, univerzalni, kao simboli koje je svako bar jednom sanjao i koji se često ponavljaju u okviru nekog drugog sna, okolnosti i situacije. Kao što postoje i arhetipske slike i situacije u životu, prirodno je da postoje i takvi sni.

Oni koji se bave ovom duhovnom i podsvjesnom stranom čovjekove ličnosti, kažu da nema beznačajnih i trivijalnih snova i da svaki od njih nosi određenu poruku. Njihova uloga s toga je značajna u korigovanju pogrešnih stavova čovjekove svijesti. Frojd je tvrdio da svaki čovjek zna da tumači snove, ali je problem što misli da ne zna, pa i ne pokušava, Jung da svaki čovjek ima jednog stranca u sebi, ličnost koju nosi, a ne poznaje, ali koja mu pomaže da sagleda sebe i na taj način rješi određen problem ili iziđe iz teške situacije.

 

Sanovnik - Tumačenja snova

Copyright © 2011 -2018.  sanjati.com. Zabranjeno kopiranje i bilo kakva distribucija materijala sa sanjati.com. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti - Privacy Policy