Sanjati pod

Sanjati pod znači vaše osvrtanje na sistem podrške, na osjećaj sigurnosti. Imate siguran oslonac na koji možete da računate u životu. Isto tako, pod može da simbolizuje i jasnu granicu između vidljivog (vaše svijesti) i onog što se nalazi ispod i što vašim čulima nije dostupno (vaša podsvijest).

Kada je ta granica tako jasno naznačena znači da tačno znate koliko vas koraka dijeli od nepoznatog i još neotkrivenog! Zar to nije dovoljno da vas intrigira i motiviše da nastavite sa daljim šetanjem po spratovima? Prisjetite se svog sna što je detaljnije moguće – možda postoje načini da otkrijete o svojoj ličnosti sve više i više, a to bi vam moglo pomoći da ostvarite veće uspjehe u svom životu.

Ako sanjate uglačan, drveni pod, znači da ste potpuno svjesni vašeg nesvjesnog i držite ga potisnutog, udaljenog od vašeg svjesnog života. Šta mislite, koji su razlozi za to? Zašto se toliko trudite da „izglancate“ površinu kako se ne bi vidjelo ono što je duboko ispod? Svi smo mi ljudi manje više takvi, i na nama je da se sami pozabavimo onim što leži duboko u nama i što se ne može olako srediti i ispolirati bez prethodnog ulaganja krvi, suza i znoja.

Ako sanjate krivi, nakošen pod, to znači da se previše udaljavate od svojih prvobitnih planova i ciljeva. Kao da vam oni ponekad sami uzmiču. Možda je dobro što je tako. Ponovo ih preispitajte i ako se uvjerite da su to ciljevi kojima biste i dalje stremili, zavrnite rukave i ne dajte im davam tako lako umaknu. Uložite veće napore ako treba. Na kraju će vam se svakako isplatiti!

Ako sanjate da vidite spratove neke zgrade, znači da ste svjesni brojnih nivoa svoh unutrašnjeg razumijevanja, svjesnosti i uspjeha. Viši spratovi označavaju visoka postignuća i uspjehe. Ako se nalazite na visini nižih spratova onda vjerovatno trenutno baratate sa primarnim nagonima, potrebama, svojom animalnom prirodom i/ili seksualnošću. Ovo isto tako označava i neuspjeh. Pokušajte se prisjetiti visine sprata i tipa građevine. Pogledajte i tumačenje za snove o zgradama.

Sanovnik - Tumačenja snova

Copyright © 2011 sanjati.com. Zabranjeno kopiranje i bilo kakva distribucija materijala sa sanjati.com. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti - Privacy Policy