Sanjati broj tri

Broj TRI označava život, vitalnost, unutrašnju snagu, potpunost, imaginaciju, kreativnost, energiju, samoistraživanje i iskustvo.
Tri je asocijacija za trilogije: prošlost-sadašnjost-budućnost, dužina-visina-širina, otac-majka-dijete, tijelo-um-duša, itd. Dakle znak je savršenog balansa.

Ukoliko sanjate ovaj broj povežite ga sa dešavanjem u vašem životu, sa ličnim iskustvom te sa ovim univerzalnim trilogijama. Moguće je da zanemarujete jedan ugao nekog svog trougla, a to znate ako osjećate da vam, u posljednje vrijeme, nedostaje balansa u životu, sve vam se čini neusklađeno, bez kontrole i nekog vidljivog smisla.

Obratite pažnju na to koliko vremena i snage ulažete u svoj odnos sa roditeljima, djecom, da li zanemarujete sadašnjost ili budućnost zbog pretjeranog vraćanja i razmišljanja o prošlosti?

Snovi su dobra ogledala, ali pomalo iskrivljena. Nekad se moramo dobro zagledati da bismo pročitali istinu između redova.

Ako sanjate neki broj, znajte da se morate osvrnuti i na neko specifično značenje tog broja u vašem trenutnom životu. Značenja ne moraju biti duboko utisnuta, psihoanalitička, to mogu biti i neke površne, skoro banalne stvari za koje vam snovi mogu biti neki vid podsjetnika, npr: podsjeća vas na neki datum, na neki događaj koji će se desiti za 3 dana a koji ste smetnuli s uma, možda nešto što trebate uraditi u 3 sata, itd.

Sanovnik - Tumačenja snova

Copyright © 2011 sanjati.com. Zabranjeno kopiranje i bilo kakva distribucija materijala sa sanjati.com. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti - Privacy Policy